Hakkında

Rotary Barış Filmleri Festivali “Barışın İzinde”, barış ve şiddetsizlik üzerine 1 Ocak 2021’den sonra tamamlanmış, 15 dakikayı geçmeyen belgeseller ve kısa filmlere açıktır. Öğrenci filmleri farklı kategorilerde değerlendirilecektir.

Türkiye’de ve dünyada pozitif barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere 2021 yılında İstanbul’da kurulan Barış Rotary Kulübü tarafından düzenlenen festival, dünyada barış felsefesini ve barış dilini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ: Her ne kadar “barış” kelimesi genellikle “savaş” kelimesinin karşıtı olarak kullanılıyor olsa da savaşın olmaması, bir toplumda barışın hüküm sürdüğü anlamına gelmez. 2. Rotary Barış Filmleri Festivali “Barışın İzinde”, “barış” kavramına “pozitif barış” çerçevesinde yaklaşmakta ve doğrudan, yapısal, kültürel veya ekolojik şiddetin olmadığı ideal bir toplumsal düzene atıfta bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yarışmaya katılacak filmlerin sadece doğrudan şiddete değil, aynı zamanda da acı veren yapısal eşitsizliklere ve yaşanan bu acıları kültürel olarak doğallaştıran söylemsel mekanizmalara işaret etmeleri beklenilmektedir. Çatışmalar kaçınılmaz olabilir ancak şiddet asla kabul edilemez.