Hakkında

Rotary Barış Filmleri Festivali “Barışın İzinde”, barış ve şiddetsizlik üzerine 1 Ocak 2020’den sonra tamamlanmış, 15 dakikayı geçmeyen kısa belgeseller ve kısa filmlere açıktır. Öğrenci filmleri farklı kategorilerde değerlendirilecektir.

Türkiye’de ve dünyada pozitif barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere 2021 yılında İstanbul’da kurulan Barış Rotary Kulübü tarafından düzenlenen festival, dünyada barış felsefesini ve barış dilini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ: Savaşlara hayır diyoruz. Ancak savaşın yokluğu bir toplumda barışın var olduğu anlamına gelmez. “Barış” doğrudan, yapısal, kültürel ve ekolojik şiddetin üstesinden gelinmiş bir toplum düzeni olarak tanımlanmalıdır.

Rotary Barış Filmleri Festivali, sadece doğrudan şiddetle değil, aynı zamanda sistem düzeyindeki yapısal, kültürel ve ekolojik eşitsizlik ve adaletsizliklere ve bunları doğallaştıran söylemlere yönelik farkındalığın küresel düzeyde arttırılmasını amaçlamaktadır. Tüm dünyadan amatör ve profesyonel film yapımcılarını; çatışmalardan etkilenen insanların öykülerini, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmaları ve çatışmaların yaralarını sarmanın yaratıcı ve yenilikçi yollarını anlatmaya çağırıyoruz.