Başvuru Çağrısı

Her ne kadar “barış” kelimesi genellikle “savaş” kelimesinin karşıtı olarak kullanılıyor olsa da savaşın olmaması, bir toplumda barışın hüküm sürdüğü anlamına gelmez. 2. Rotary Barış Filmleri Festivali “Barışın İzinde”, “barış” kavramına “pozitif barış” çerçevesinde yaklaşmakta ve doğrudan, yapısal, kültürel veya ekolojik şiddetin olmadığı ideal bir toplum düzenine atıfta bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yarışmaya katılacak filmlerin sadece doğrudan şiddete değil aynı zamanda da acı veren yapısal eşitsizliklere ve yaşanan bu acıları kültürel olarak doğallaştıran söylemsel mekanizmalara işaret etmeleri beklenilmektedir. Çatışmalar kaçınılmaz olabilir ancak şiddet asla kabul edilemez.

2. Rotary Barış Film Festivali “Barışın İzinde” film yapımcılarını aşağıdaki konulara değinen hikayelerini anlatmaya davet ediyor:

  • Kişisel, kişiler arası, gruplar arası veya uluslararası düzeylerde var olan her türlü cinsiyete dayalı çatışmalar ve bu çatışmalardan etkilenen insanlarla ilgili olan yaratıcı ve yenilikçi öyküler.
  • Çatışma öncesi, çatışma ve çatışma sonrası süreçlerde kadınların karşı karşıya kaldıkları durumlara ve kadınların barış ve uzlaşma süreçlerindeki rollerine ilişkin hikayeler.
  • Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık hikayeleri ve bu durumun yol açtığı insan hakları ihlallerine ilişkin hikayeler.
  • Çevrenin barışa vurgu yapan ve barışı sürdürülebilir kılan doğal kapasitesinin daha iyi anlaşılması için yaratılmış hikayeler.
  • Barışın ve kalkınmanın itici gücü olan kültürel çeşitliliğin önemini vurgulayan hikayeler.
  • Tüm canlılara adil olunmasının ve saygı gösterilmesinin önemini pekiştirmek amacıyla yaratılan hikayeler.
  • Toplumsal barışın oluşması için kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada barış dilinin kullanılmasının önemini vurgulayan hikayeler.