Başvuru Çağrısı

Bir toplumda savaşın olmaması, barışın var olduğu anlamına gelmez. Türkiye’de ve dünyada barışın izini sürmeyi hedefleyen Rotary Barış Filmleri Festivali, “barış” kavramını doğrudan, yapısal, kültürel ve ekolojik şiddetin üstesinden gelinmiş bir toplum düzeni olarak tanımlamaktadır. Başka bir ifadeyle, böyle bir konum yalnızca doğrudan şiddete değil, aynı zamanda sistem düzeyindeki yapısal eşitsizliklere ve kültürel düzeyde bunları doğallaştıran söylemlere karşıdır.

Rotary Barış Filmleri Festivali, tüm dünyadan amatör ve profesyonel film yapımcılarını, kişisel, kişilerarası, gruplar arası veya uluslararası düzeylerde çatışmalardan etkilenen insanların öykülerini, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmaları ve çatışmaların yaralarını sarmanın yaratıcı ve yenilikçi yollarını barış diliyle anlatmaya çağırıyor.

Kısa belgesel ve kısa film kategorilerinde açılan bu yarışmanın amacı, özellikle dünyada farklı boyutlarıyla çatışmayı yaşamış ya da yaşamakta olan bölgelerde, barış üzerine düşünmek ve barış çalışmaları alanındaki farklı deneyimleri paylaşmaktır.